Ý nghĩa của lời cầu nguyện | Đâu khó có An Viên - Số 14

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Phần lớn chúng ta đều cầu nguyện.

Dù tin vào hiệu lực của cầu nguyện hay không, khi đối mặt với những tình huống khó khăn vượt ngoài khả năng của mình, chúng ta cứ lâm râm cầu nguyện.

Đối với người học Phật, cầu nguyện dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh.

Nó thể hiện các ước mơ, niềm hy vọng của con người về đời sống hiện thực hay lý tưởng.

Đây cũng chính là một nhu cầu làm lắng dịu nỗi lo âu, sợ hãi phiền muộn, thất vọng.