"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" ? | Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Đâu khó có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 13/08/2022

Lời nói hàng ngày, sự giao tiếp giữa người với người rất quan trọng. Nếu ăn nói khéo sẽ gây nên sự thiện cảm với người đối diện và ngược lại.

Và có thể bạn chưa biết, một trong những Bát Chánh Đạo của Phật giáo chính là Chánh Ngữ? Vậy Chánh Ngữ là gì, hiểu thế nào cho đúng?

Cùng đến thăm Thượng tọa Thích Thọ Lạc và lắng nghe những chia sẻ của thầy.