Buông bỏ những thứ không thuộc về mình | Đâu khó có An Viên Số 23

Đâu Khó Có An Viên - 27/07/2022

Trong cuộc sống thường ngày, mấy ai tránh được những bất đồng trong công việc, sinh hoạt, hay các mối quan hệ gia đình, bạn bè. Khi những bất đông đó xảy ra, chúng ta có thể không kiềm chế được mà nổi nóng, nặng lời và không giữ được sự bình tĩnh. Kết quả của sự bất đồng là tổn thương chính bản thân và cả những người xung quanh. 

Những lúc như vậy, điều cần làm là giữ được sự bình tĩnh, loại bỏ sân sinh và biết buông bỏ đúng lúc. 

Vậy buông bỏ là gì? Tại sao cần buông bỏ? Cùng trò chuyện với Hòa thượng Thích Bửu Chánh để làm rõ vấn đề trên.