Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng | Đâu khó có An Viên - Số 30

Đâu Khó Có An Viên - 05/08/2022

Dân gian có câu: Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng. Có thể coi ngày Rằm này mang một ý nghĩa rất lớn với mỗi người dân Việt. Đây là ngày mà mọi người lên chùa, làm phúc, bố thí cầu mong cho gia đình được bình an trong suốt một năm.

Đến với Đâu Khó Có An Viên, cùng lắng nghe Thượng tọa Thích Thanh Ân giải thích về ý nghĩa ngày lễ đặc biệt này.