Quan niệm về giàu và nghèo dưới góc nhìn Phật giáo | Đâu Khó Có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 19/08/2022

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn hay đánh giá con người qua hình thức bề ngoài và những tài sản về của cải vật chất mà họ sở hữu.

Tuy nhiên theo Phật giáo, để đánh giá một người giàu có hay không cần dựa trên 2 yếu tố là giá trị nội tại và giá trị ngoại tại. Về giá trị nội tại đề cao đạo lý, trí tuệ, kiến thức, nghị lực, lòng từ bi, sức khỏe và niềm vui. Còn giá trị ngoại tại là tiền bạc, của cải vật chất. 

Đến với chương trình Đâu Khó Có An Viên, cùng đến thăm thượng tọa Thích Thanh Ân và lắng nghe những chia sẻ của thầy.