Ứng dụng Thiền trong đời sống | Ni sư Liễu Pháp - Đâu khó có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 11/08/2022

Nhiều người cho rằng thiền là một thứ gì đó rất xa vời và tách khỏi đời thường, chỉ dành cho những vị sư trên chùa hay những người đã quá truyệt vọng trong cuộc sống. Và nếu nghĩ như vậy thì đó thật sự là một sự nhầm lẫn tai hại.

Thiền định đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày và là giải pháp giúp con người ta ngủ ngon hơn và chữa lành các bệnh liên về tâm lý như stress, trầm cảm...

Cùng lắng nghe câu chuyện về thiền định qua buổi nói chuyện với Ni sư Liễu Pháp.