Phóng sinh sao cho được nhiều công đức | Đâu khó có An Viên - Số 15

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Phóng sinh như thế nào cho nhiều công đức?

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta.

Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật và đều có thể thành Phật.

Nhưng chúng ta đã thực sự hiểu đúng ý nghĩa việc Phóng sinh là gì? Tại sao phải Phóng sinh?

Ý nghĩa của việc Phóng sinh và Phóng sinh như nào cho đúng là những điều nhiều người quan tâm khi thực hiện nghi lễ này,

Hy vọng video sau đây sẽ giải đáp phần nào những thắc mắc trên, mời các bạn cùng đón xem.