Tên gọi và hình tượng của những vị Phật, Bồ Tát thường gặp | Đâu khó có An Viên - Số 10

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

ĐÂU LÀ TÊN ĐÚNG CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT?

Đều đặn đi lễ chùa nhưng mấy ai biết mình đang chắp tay lễ ai, lễ Chư Phật và Bồ tát nào?

Mỗi vị Phật, Bồ tát đều có một hình tướng, hạnh nguyện riêng. Hãy cùng kênh Truyền hình An Viên tìm hiểu tên gọi và hình tượng của những vị Phật, Bồ tát thường gặp nhé!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật