Có thể bạn chưa biết: Những màu áo nơi cửa Phật | Đâu khó có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 14/09/2022

Lên chùa, chắc hẳn rằng bạn sẽ bắt gặp những màu sắc áo khác nhau của các chư Tăng Ni. Và bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao lại có những màu áo đó và ý nghĩa của nó là gì chưa?

Hãy cùng giải đáp câu hỏi trên qua số 41 của chương trình Đâu Khó Có An Viên.