Cầu siêu hiểu sao cho đúng? | Đâu khó có An Viên Số 21

Đâu Khó Có An Viên - 25/07/2022

Nguồn gốc của nghi lễ cầu siêu được ghi ở trong các kinh Nam truyền cũng như Bắc truyền Phật giáo. Theo quan niệm của dân gian ta từ xưa, con người có hai phần: phần hồn và phần xác. Và theo quy luật tự nhiên, ai cũng phải trải qua: sinh - lão - bệnh - tử.  Khi con người ta nhắm mắt xuôi tay, thân xác cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng theo thần thức thì phần hồn vẫn còn trong trạng thái “đợi”, nên việc cầu siêu cho linh hồn người mất để siêu thoát là việc nên làm.

Cùng lắng nghe Thượng tọa Thích Minh Quang giải thích chi tiết về cầu siêu trong Số 21 Đâu khó có An Viên.