Cách xưng hô trong Phật Giáo | Đâu khó có An Viên - Số 16

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Cách xưng hô đúng trong Chùa: Nghe thì đơn giản mà cực khó xưng hô đúng, điều cuối cùng chắc chắn gây sốc nhiều người nhất.

Có nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm; nhưng cách xưng hô vẫn chưa hiểu rõ.

Hôm nay, Truyền hình An Viên sẽ giải thích vấn đề này một cách rõ ràng, để quý vị lãm tường và cố gắng thực hiện cho thêm phần công đức lợi lạc trong cuộc sống đạo của mình.