Cúng dường thế nào mới đúng?

Cúng dường thế nào mới đúng?

Hỏi Đáp - 17/08/2022

Nguyễn Thanh Tâm - 32 tuổi

Khi đi chùa vái - lạy như thế nào là đúng?

Khi đi chùa vái - lạy như thế nào là đúng?

Hỏi Đáp - 17/08/2022

Phạm Bảo An - 44 tuổi

Đến chùa mặc quần áo sao cho phù hợp?

Đến chùa mặc quần áo sao cho phù hợp?

Hỏi Đáp - 17/08/2022

Trần Nam Anh - 22 tuổi