Tìm hiểu về sám hối | Đâu khó có An Viên - Số 17

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Sám hối có xóa được hết tội? Sám hối thế nào cho đúng cách?

Khi chúng ta muốn được trong sạch, thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi.

Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là Sám hối.

Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn.

Nhờ pháp Sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc.