Câu chuyện đầu năm | Đâu Khó Có An Viên Số 28

Đâu Khó Có An Viên - 30/01/2022

Điều gì làm nên ý nghĩa thực sự của ngày Tết?

Sự tương đồng và khác biệt trong việc đón tết của người dân ba miền là gì?

Đi lễ chùa đầu năm có những lưu ý gì?

Cùng lắng nghe những chia sẻ về "Câu chuyện đầu năm" cùng Đại đức Thích Minh Thuần.