Có 500 hay 18 vị La Hán ? | Thượng tọa Thích Minh Quang - Đâu khó có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 12/08/2022

Đối với những Phật tử, có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh các vị La Hán trên các bức tượng điêu khắc các ngôi chùa, tự viện.

Tuy nhiên cũng có những ngôi chùa thờ 18 vị La Hán nhưng cũng có ngôi chùa thờ 500 vị. Vậy 18 với 500, đâu là con số đúng? Cùng theo dõi Số 34 chương trình Đâu Khó Có An Viên và lắng nghe giải đáp của Thượng tọa Thích Minh Quang.