Bản tin An Viên 24H ngày 29.03.2023

[29.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Đồng Tháp: Thống nhất nội dung Đại giới đàn Trí Tịnh.
▸TT - Huế: Triển khai các nghị quyết về phát triển tinh.
▸Vĩnh Phúc: Tổ chức Đại giới đàn năm 2023.

Bản tin An Viên 24H ngày 28.03.2023

[28.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Hội thảo "Phật giáo Hà Tĩnh" trong dòng chảy lịch sử - văn hoá Phật giáo Việt Nam.
▸Hà Nội: Các phái đoàn quốc tế thăm và làm việc tại chùa Quán Sứ.
▸Cây bồ đề thiêng - Tăng cường tình kết nối hữu nghị.

Bản tin An Viên 24H ngày 27.03.2023

[27.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸TP.HCM: Triển khai kế hoạch Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567.
▸Thơ thiền Việt Nam với vai trò hộ quốc an dân.
▸Nghệ An: 26 Tăng Ni trẻ thọ giới tại Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần VI.

Bản tin An Viên 24H ngày 25.03.2023

[25.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Hà Nội: Ra mắt nhân sự Ban giáo dục Phật tử.
▸Rước cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về trồng tại chùa Bái Đính.
▸Tư tưởng Phật giáo trong thi ca cổ.

Bản tin An Viên 24H ngày 24.03.2023

[24.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Long An: Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Đại giới đàn.
▸Đồng Nai: Thảo luận kế hoạch Đại lễ Phật Đản PL.2567.
▸Hà Nội: BTS thảo luận việc tổ chức Đại lễ Phật Đản.