Bản tin An Viên 24H ngày 01.12.2022

[01.12.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Dấu ấn thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
▸TP.HCM: Phái đoàn Phật giáo Nhật Bản thăm Đức Pháp chủ Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng.
▸Thắt chặt mối quan hệ Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc.

Bản tin An Viên 24H ngày 30.11.2022

[30.11.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Thủ tướng Chính phủ chúc mừng thành công của Đại hội IX - GHPGVN.
▸TP.HCM: Cung đón Đức đệ tứ Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.
▸Tổng kết công tác triển lãm - văn nghệ tại Đại hội IX - GHPGVN.

Bản tin An Viên 24H ngày 29.11.2022

[29.11.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Suy tôn Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đức Pháp chủ GHPGVN.
▸Suy tôn HĐCM và suy cử HĐTS nhiệm kỳ IX.
▸Hội nghị lần thứ nhất - Khóa IX của HĐCM, HĐTS.

Bản tin An Viên 24H ngày 28.11.2022

[28.11.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX - nk.2022-2027.
▸Thông qua hiến chương sửa đổi và nhiều tham luận đóng góp tại Đại hội.
▸Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.

Bản tin An Viên 24H ngày 26.11.2022

[26.11.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Chư tôn Đức HĐCM họp phiên cuối cùng của nhiệm kỳ VIII.
▸Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
▸Phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường.