Nhân quả trong đời sống hiện tại | Đâu khó có An Viên - Số 18

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Câu chuyện có thật về luật nhân quả khiến nhiều người giật mình.

Phật dạy: “Muốn biết quá khứ hay tương lai của một người chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được”.

Qua quy luật nhân quả, Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ, quyết định chứ không phải do thế lực nào tạo nên.

Mình tự gieo nhân thì tự gặt lấy quả, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau.

Vậy để chuyển hóa nhân quả ta phải làm sao? Mời quý vị cùng theo dõi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật