Thượng tọa Thích Thọ Lạc giải đáp ý nghĩa của ngày Tết Trung thu

Đâu Khó Có An Viên - 10/09/2022

Trung thu là ngày Tết Đoàn viên, cũng là ngày Tết thiếu nhi. Vào ngày này, tại các chùa chiền, thôn xóm sẽ tổ chức phá cỗ, múa lân và các hoạt động Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ. 

Lắng nghe Thượng tọa Thích Thọ Lạc giải thích ý nghĩa, những việc nên làm vào ngày Tết Trung thu đặc biệt này.