Hiểu đúng về Ngũ Giới Cấm | Đâu khó có An Viên - Số 13

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

[Lần đầu được tiết lộ] Sự thật về 5 điều cấm của người Phật tử mà không phải ai cũng biết.

Ngũ giới cấm là đạo đức cơ bản của người Phật tử, khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát.

Thiếu đi những điều này, dù chúng ta có đạo đức cao siêu đến đâu cũng là sáo rỗng.

Sự tu hành thiết thực phải gầy dựng cơ bản trước, sau mới tiến lên những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới.

Những ai muốn làm đệ tử chính thức của Phật đều phải Quy y và thọ trì ngũ giới. Tuy nhiên ngũ giới là gì, tại sao phải giữ những giới này?

Kính mời quý Phật tử cùng đón xem!