Đi chùa cầu duyên nên hay không?

Đâu Khó Có An Viên - 23/02/2023

Đến tuổi trưởng thành, ai ai đều mong muốn tìm được “ý trung nhân” để cùng cố gắng, gắn bó đến cuối đời. Tuy nhiên, nhiều người tìm mãi vẫn không thấy “người kia” ở đâu. 

Bởi thế mà chúng ta thường nên chùa, cầu xin chữ “duyên” đó. Vậy, có nên đi chùa cầu duyên hay không, Đâu khó có An Viên sẽ giúp bạn giải đáp.