Những điều kiêng kị trong phong tục dân gian | Đâu khó có An Viên - Số 11

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Dân gian có câu "Có thờ có thiêng, Có kiêng có lành".

Ông bà thường dặn dò con cháu, phải tuyệt đối không phạm những điều kiêng kị trong dân gian dưới đây để tránh những chuyện không may.

Cùng Thượng Tọa Thích Thanh Ân đi tìm hiểu những tập tục kiêng kị đó để tránh được những điều không may nhé!