Gia đạo thuận hòa, Vạn sự an | Đâu Khó Có An Viên - Số 31

Đâu Khó Có An Viên - 06/08/2022

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều mong muốn có một gia đình hòa thuận, gia đạo ấm êm. Nhưng trong cuộc sống gia đình sẽ không tránh khỏi những lúc gia đạo lục đục, bất hòa.

Vậy đâu là nguồn gốc sinh ra sự bất hòa về gia đạo và làm cách nào để giữ gia đạo được thuận hòa. Cùng gặp gỡ Thượng tọa Thích Thọ Lạc và lắng nghe những chia sẻ của thầy.