Tu bát quan trai là gì? | Đâu khó có An Viên - Số 19

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Tu Bát Quan Trai là gì? Phật tử có thể tự thọ giới Bát Quan Trai tại nhà không?

Bát Quan Trai dạy cho con người biết chế ngự mọi ham muốn, mọi hành vi bất thiện, ngăn ngừa ác tâm sinh khởi, xua tan cái Nghiệp quả oan tương báo, đem lại an lạc cho tự thân, cho tha nhân và xã hội.

Trong gia đình cho đến ngoài cộng đồng, xã hội, nếu ai ai cũng tin và hiểu về Bát quan trai giới, ắt con người trong xã hội trở nên thánh thiện hơn, có đạo đức hơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật