tv

Bước Ngoặt Cuộc Đời

Bước Ngoặt Cuộc Đời là một series talkshow truyền hình được Truyền hình An Viên. Mỗi số sẽ là một khách mời, mỗi khách mời sẽ là một nhân vật với những câu chuyện riêng mang đến. Từ những nhân vật hữu danh đến các nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến công chúng đều có một điểm chung: Nhờ Phật pháp mà cuộc đời của họ đã bước sang một trang mới, rẽ họ một lối đi riêng để cũng chính nhờ Phật Pháp họ tìm được bản ngã của mình, vận dụng và gắn ghép vào cuộc đời của họ.