Cúng ông Công ông Táo - 90% ai cũng sai bước này | Đâu khó có An Viên - Số 25

Đâu Khó Có An Viên - 29/07/2022

Cúng ông Công ông Táo ở vị trí nào, nên cúng tại bàn thờ gia tiên hay cúng ở khu nhà bếp?

Nên cúng vào thời gian nào, có nhất thiết phải cúng trước 12h ngày 23 tháng Chạp không?

Tỉa chân hương có nhất thiết phải chờ đến ngày ông Công ông Táo không?

Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi trò chuyện với Thượng tọa Thích Minh Quang