Như thế nào là tâm sinh tướng? | Đâu khó có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 18/08/2022

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vẻ đẹp ngoại hình ngày càng được đề cao. Các cụ ngày xưa có câu tục ngữ "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" để dạy con cháu nên tu dưỡng về đạo đức. Nhưng trong xã hội ngày nay, việc có được một ngoại hình đẹp cũng mang đến lợi thế nhất định.

Vậy nhà Phật quan niệm thế nào là đẹp, cùng đến thăm Đại đức Thích An Đạt và lắng nghe những chia sẻ của thầy.