Những ngôi chùa sừng sững nơi đảo xa - điểm tựa tâm linh cho quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 9 ngôi chùa thiêng liêng sừng sững đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió là điểm tựa tâm linh cho mỗi người dân, mỗi chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng hải đảo nơi xa xôi của đất nước.

Bản tin Focus ngày 06.06: Phật giáo Phú Yên – Tiếp bước tiền nhân kiến tạo sự phát triển.

Cùng cập nhật thông tin nổi bật trong ngày 06.06 trong chuyên mục Tiêu điểm của bản tin An Viên.

Bản tin Focus ngày 08.06: Phật giáo Ninh Bình - Đoàn kết để phát triển.

Cùng cập nhật thông tin nổi bật trong ngày 08.06 trong chuyên mục Tiêu điểm của bản tin An Viên.

Bản tin Focus ngày 07.06: Lan tỏa văn hóa đọc sách trong cộng đồng.

Cùng cập nhật thông tin nổi bật trong ngày 07.06 trong chuyên mục Tiêu điểm của bản tin An Viên.

Bản tin Focus ngày 10.06.2022: Nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã.

Cùng cập nhật thông tin nổi bật trong ngày 10.06 trong chuyên mục Tiêu điểm của bản tin An Viên 24h.