TS. Phạm Văn Tuấn - người tô điểm cho Phật giáo Việt | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 36

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 16/07/2022

Với xuất phát điểm từ khoa Hán Nôm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Thạc sĩ Phạm Văn Tuấn có điều kiện tiếp cận với nhiều văn tự cổ trong đó có các cuốn sách về Phật giáo.

Càng nghiên cứu Phật pháp, anh càng yêu mến, ngưỡng mộ và tin theo đức tin đạo Phật. Với anh, Phật giáo là một môn khoa học vừa để nghiên cứu, vừa để chiêm nghiệm cũng vừa là đam mê.

Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 36, cùng lắng nghe những chia sẻ và chiêm nghiệm của anh về Phật giáo theo một góc nhìn rất khác.