PGS. TS Trần Trọng Dương: Người mang giấc mơ mang di sản tới tương lai | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 47

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 29/07/2022

Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 47, cùng gặp gỡ PGS. TS Trần Trọng Dương. Anh hiện đang công tác tại Viện Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam đồng thời cũng là thành viên nhóm nghiên cứu ứng dụng di sản vào đời sống.

Anh đã có được những thành công đáng ghi nhận có thể kể đến như  việc nghiên cứu các hệ thống tư tưởng Phật giáo kết hợp với công nghệ thực tế ảo để dựng lại chùa Một Cột thời Lý năm 1105. Đây có thể coi là hành trình “Tái lập di sản, đem văn hóa tới tương lai”.

Trong tương lai, anh cùng cộng sự sẽ tiến hành nghiên cứu thêm nhiều dự án, nhằm phục dựng văn hóa và phổ biến hơn đến các thế hệ trẻ. Cùng lắng nghe những tâm sự của anh qua Số 47 Bước Ngoặt Cuộc Đời.