MC, BTV Hạnh Phúc | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 15

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

Liệu ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật đã giúp người MC truyền hình chuyển nghiệp tiêu tan căn bệnh hiểm nghèo và trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với sự thật?