Nhà văn Hoàng Quốc Hải - Tu để "tìm lại chính mình"| Bước Ngoặt Cuộc Đời số 65

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 20/09/2022

Nhà văn Hoàng Quốc Hải - Gần cả một đời gắn liền với con chữ, đi cùng những câu chuyện lịch sử và hơn ai hết ông là người hiểu về Phật giáo tại Việt Nam. 

“Tôi tự coi mình là phật tử, không có nghĩa cứ phải đến chùa, quy vào chùa. Tôi tu theo lối sống của mình, với sự chỉ dẫn của nhà Phật, hành động theo từ bi hỷ xả và bỏ tham sân si.” 

Và Phật giáo cũng là “liều thuốc” cứu ông ra khỏi những căn bệnh mà tưởng chừng phải mãi chịu đựng.