Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng: Thiền và làm việc luôn tồn tại song hành cùng tôi | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 48

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 30/07/2022

Đang từ một người có cuộc sống đầy đủ với danh vọng và tiền bạc, tuy nhiên Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thái Hà Books) đã bất ngờ đi tu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ông chia sẻ: “Một ngày của tôi bắt đầu bằng thiền tọa” và ông cũng đã thực hành thiền trong suốt 12 năm qua. Đới với ông “Không có gì quý hơn giác ngộ Phật pháp”. Cùng lắng nghe những chia sẻ của ông qua Số 48 Bước Ngoặt Cuộc Đời.