Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 13

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa - được biết đến là kiến trúc sư với những thiết kế xanh, đạt được nhiều giải thưởng Quốc Tế. Nhưng với anh thiền luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống.