Lê Lam | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 21

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 19/01/2022

Anh đang ở trong bóng tối và trượt dài trong những vụ cướp bóc đầy tội lỗi. Bước ngoặt nào đã giúp trùm tướng cướp Lê Lam bước ra ánh sáng. Sự đấu tranh quyết liệt và giằng xé giữa ý chí và dục vọng, giữa phần người và phần con bên trong Lê Lam diễn ra như thế nào.