Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh - tiếp cận Phật giáo dưới góc nhìn nghiên cứu | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 38

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 19/07/2022

Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 38 cùng chào đón sự xuất hiện của Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh. Anh là nhà nghiên cứu khảo cổ khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học và Xã hội.

Anh chia sẻ: “Tôi tiếp cận Phật giáo không phải bắt đầu bằng niềm tin mà trên góc nhìn của người làm nghiên cứu”. Đến với chương trình anh đã có những chia sẻ thiết thực những góc nhìn của anh về Phật giáo sau khi nghiên cứu các công trình đền thờ, miếu mạo ngày trước. Cùng lắng nghe những chia sẻ của anh.