Doanh nhân Trần Hải Anh - hành trình hành thiền thoát khỏi đau khổ| Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 42

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 23/07/2022

Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 42, chào đón sự xuất hiện của doanh nhân Trần Hải Anh. Chị là thành viên của HĐQT NH TMCP Quốc dân NCB đồng thời là chủ tịch Quỹ Xã hội từ thiện Hành Trình Xanh.

Tâm sự với chương trình, chị chia sẻ về hành trình học thiền và các phương pháp hành thiện giúp con người thoát khỏi đau khổ. Chị cũng tâm sự thêm về những dự án từ thiện đã đang và dự định làm trong thời gian tới.

Cùng lắng nghe những tâm sự của chị trong Số 42 Bước Ngoặt Cuộc Đời.