Phật tử Bùi Thị Dinh | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 4

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

Nhờ có niềm tin vào Phật pháp, Phật tử Bùi Thị Dinh như được tiếp thêm sức mạnh để chung tay đẩy lùi căn bệnh và những trông gai phía trước.