GS. TSKH. NGND Vũ Minh Giang | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 35

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 15/07/2022

Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Albert Einstein từng nói rằng: "Nếu có một tôn giáo nào tương thích với những nhu cầu khoa học tiên tiến thì đó chính là Phật giáo".

Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 35, chúng ta cùng gặp gỡ  GS. TSKH Vũ Minh Giang. Ông là nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - một nhà giáo, một nhà sử học đồng thời là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục. Suốt những năm tháng miệt mài, ông đã trực tiếp viết và tham gia nhiều công trình nghiên cứu nhiều cuốn sách chuyên khảo và sách giáo trình phục vụ giảng dạy trong đó có những công trình được đánh giá rất cao và có nhiều giá trị tích cực trong thực tiễn.

Càng nghiên cứu, ông lại càng say mê với Phật giáo. Ông cho biết: “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo đã phổ biến ở nước ta từ trước công nguyên, đồng hành cùng dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chống giặc ngoại xâm, giải cứu dân tộc”.

Cuộc trò chuyện với GS. Vũ Minh Giang, chúng ta sẽ thấy một  Phật giáo rất khác, Phật giáo dưới góc nhìn của khoa học.