Bác sĩ tâm lý Hà Thu Trang: Người thắp sáng hy vọng cho những bệnh nhân tâm lý | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 56

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 09/08/2022

Bác sĩ tâm lý Hà Thu Trang chính là người từng gặp khủng hoảng trong cuộc sống gia đình, cũng từng có bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp khi quyết định bỏ công việc đã gắn bó 17 năm sang một con đường hoàn toàn mới là bác sĩ tâm lý.

Làm bác sĩ tâm lý giúp Thạc sĩ Nguyễn Thu Trang cân bằng được cuộc sống và giúp đỡ thêm nhiều người trên con đường tìm lại chính mình, tìm lại sự tự tin.

Chị cũng nói thêm: "Đi chùa giúp chị cân bằng lại cuộc sống của chính mình". Cùng đón xem chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 56 và lắng nghe thêm những chia sẻ của chị.