NSND Hoàng Cúc | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 17

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

NSND Hoàng Cúc với sự trở lại màn ảnh đầy ấn tượng sau 10 năm vắng bóng. Chiến thắng bệnh tật nhờ niềm tin vào Phật Pháp, để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.