Nguyễn Quang Thắng và câu chuyện viết tiếp hành trình Thư pháp đương đại| Bước Ngoặt Cuộc Đời số 76

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 24/09/2022

Nhà thư pháp Nguyễn Quang Thắng là người đang giữ hồn cho nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc thông qua những con chữ, câu đối. Anh đã mang nghệ thuật thư pháp gần hơn với đời sống đương đại, lan tỏa những điều này rộng rãi hơn đến với bạn bè quốc tế 

“Xuất phát từ vỉa hè đến thư pháp tiền vệ” là một quá trình dài để có thể đưa nghệ thuật có những bước chuyển mình trong thời đại số. Thư pháp truyền thống không phải là để nhớ về như một thời kỳ vàng son. Mà phải được viết tiếp dưới góc nhìn hiện đại, những người viết chữ là một nghệ sĩ làm đẹp cho đời thực thụ.