Nhà nghiên cứu Phật học, Cư sĩ Vũ Đình Lâm (Tuệ Ân) | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 41

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 22/07/2022

Cơ duyên đến với đạo Phật của Cư sĩ Vũ Đình Lâm từ những đau khổ vì biến cố gia đình khi cha mất, chị gái anh cũng mất sau đó hơn năm. Từ đó, anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp. 

Với tư cách là một nhà nghiên cứu Phật học, anh nhận thấy được tầm quan trọng và những giá trị vô cùng to lớn mà đạo Phật mang đến trong cuộc sống này. Từ đó anh khuyến khích người thân, gia đình tin và nghe theo những lời dạy của Phật.

Ước nguyện của anh là trong những năm tới sẽ cố gắng hoàn thiện và có thể in trọn bộ Tam Tạng Kinh tại Việt Nam để cúng dường Tam Bảo. Cùng đến với Số 41 Bước Ngoặt Cuộc Đời và lắng nghe những tâm sự của anh.