Họa sĩ Lê Thiết Cương | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 10

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

Họa sĩ Lê Thiết Cương - Là cái tên không xa lạ trong giới hội họa Việt Nam. Tuyên ngôn nghệ thuật của anh : " Dù là hội họa, điêu khắc hay thiết kế đều đề cao sự tối giản, cô đọng, súc tích".

Mong muốn đưa Phật Giáo đến gần hơn với cuộc sống.....