Nhà thiết kế Trần Thanh Tùng và sứ mệnh bảo tồn di sản Việt | Bước Ngoặt Cuộc Đời số 75

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 23/09/2022

Nhà thiết kế Trần Thanh Tùng là người khởi xướng “Hội quán di sản”  nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những truyền thống thuộc về di sản của Việt Nam. 

“Di sản phải sống chứ không phải đóng băng trong suy nghĩ, mà phải hòa nhập vào đời sống, xuất hiện trong mọi không gian của người Việt.”. Như thế mới có thể làm sống dậy mọi di sản và lan tỏa văn hóa Việt Nam rộng rãi hơn.  

Cùng nghe thêm những chia sẻ của anh Trần Thanh Tùng về công việc hiện tại cũng như sứ mệnh mang giá trị Việt lan rộng tại An Viên TV.