PGS. TS Vũ Huy Thông - niềm tin Phật pháp sẽ giúp mỗi người sống tốt hơn | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 43

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 25/07/2022

PGS. TS Vũ Huy Thông - giảng viên có tâm và có tầm của khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân là khách mời Số 43 Bước Ngoặt Cuộc Đời. 

Đến với chương trình, thầy có chia sẻ về cuộc sống, công việc và những tư tưởng của bản thân về Phật giáo. Bên cạnh đó, thầy cũng chia sẻ về mối liên hệ giữa marketing và Phật giáo cũng như sự ảnh hưởng của Phật giáo lên tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mỗi người dân Việt.

Cùng lắng nghe những tâm sự của thầy qua Số 43 Bước Ngoặt Cuộc Đời.