Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm: Câu chuyện về người lính sau chiến tranh | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 59

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 12/08/2022

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, biết bao người con đã hy sinh để giữ gìn nền hòa bình của đất nước. Máu xương của các anh tô thắm nền cờ tổ quốc. 

Cuộc chiến đã lùi xa nhưng những nhân chứng về cuộc chiến vẫn còn đó.  Đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 59, cùng gặp gỡ Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm và lắng nghe câu chuyện về một thời hào hùng của ông và của dân tộc.