Cô sinh viên trẻ Thùy Linh (Pháp danh: Chân Hạnh Ánh) | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 18

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/01/2022

Cô sinh viên trẻ được giác ngộ phật pháp từ rất sớm. Cô sinh viên trẻ đã từng rất hiếu thắng và luôn muốn tranh luận đến tận cùng về mọi vấn đề của cuộc sống. Đến này Thùy Linh đã tin tưởng và chọn được con đường cho cuộc đời mình.