Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Quang Khải | Bước Ngoặt Cuộc Đời số 79

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 28/09/2022

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Khải - Người đã lặng lẽ “giải mã văn hóa” đưa những điều “xưa cũ” sống lại một cách đầy màu sắc và gần gũi. 

Văn hóa, tín ngưỡng là một đề tài được rất nhiều người quan tâm. Nhưng để theo đuổi và nghiên cứu thì cần có sự tâm huyết và bền bỉ. Vậy nên, ông Nguyễn Quang Hải đã dùng cả đời mình để làm công việc này như một “sứ mệnh tất yếu”. 

“Tôi là người không giàu về vật chất, nhưng về tinh thần với những tác phẩm của mình luôn làm tôi cảm thấy hài lòng.” Có rất nhiều đầu sách về văn hóa truyền thống hay những câu chuyện được xuất bản rộng rãi. Về Phật giáo, ông đã có một đóng góp to lớn với tác phẩm “Phật giáo Bắc Ninh”.