Phật dạy cách để thoát khỏi nghèo khổ| Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 22/08/2022

Theo lẽ thường tình, khi quá nghèo khổ, con người ta dễ sinh tâm oán hận cuộc đời bất công.  Nhất là những người không hiểu về lý nhân quả, khi lâm vào cảnh nghèo khổ, đói cơm rách áo thì liền oán trời trách đất. Thấy người giàu có hơn mình là sinh tâm đố kỵ, thấy người quyền quý hơn mình là oán ghét. Lúc nào cũng có mặc cảm không tốt với người hơn mình.

Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy rằng:

"Điều thứ sáu phải nên giác biết:

Người nghèo cùng dễ kết oán sân.

Tạo duyên xấu ác nhiều lần

Bồ Tát bố thí ai cần đều cho.

Mong sao hết thảy ấm no

Bình đẳng khắp cả chẳng do thân thù.

Lỗi người quên hết mờ lu

Cũng không nỡ ghét người ngu ác nhiều

Một lòng thương xót bao nhiêu

Dùng tâm Phật pháp dạy điều giác nhân".

Vậy làm cách nào để thoát khỏi nghèo khổ theo đúng giáo lý của nhà Phật, cùng đón xem Lời Phật dạy để sống tốt hơn mỗi ngày.