Ngũ dục - Nguồn gốc khổ đau của con người | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 12/09/2022

Điều giác ngộ thứ 7, Đức Phật nói về mầm mống của họa hoạn chính là 5 dục gồm có: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ.

Thật ra năm dục là những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hằng ngày, nhưng vì con người say mê lạm dụng một cách thái quá cho nên người biết làm chủ tâm mình sẽ biết cách làm chủ năm dục. Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng đệ tử của Ngài cần tu bồi đức tính thanh cao đạm bạc với một lối sống giản dị, tiết chế. Sự thanh đạm là nhân tố quan trọng góp phần tôi luyện tinh thần thanh tĩnh cao thượng và vô nhiễm.

Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu:

Điều nhân giác ngộ bảy này,

Nên biết năm dục chất đầy họa tai.

Thân tuy thế tục như ai,

Nhưng tâm không nhiễm vui ngoài thế gian.

Ba y thường nhớ giữ mang,

Pháp khí bình bát của hàng xuất gia.

Nuôi lớn chí nguyện đi xa,

Giữ đạo trong sạch trong nhà Như Lai.

Phạm hạnh cao thượng bản hoài, 

Từ bi với hết muôn loài chúng sinh.

Cùng đón xem Lời Phật dạy số 67 để những lời Phật dạy ngấm dần vào hơi thở cuộc sống, để sống ngày càng tốt hơn.